Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2017

hollygrove
0486 8998
Reposted fromcalifornia-love california-love viashakeme shakeme
hollygrove
Gdy już posmakowałeś lotu, zawsze będziesz chodzić po ziemi z oczami utkwionymi w niebo, bo tam właśnie byłeś i tam zawsze będziesz pragnął powrócić.
— Leonardo da Vinci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaou ou
hollygrove
Reposted fromSirenensang Sirenensang viaDorin11 Dorin11
hollygrove
2314 30b3 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaDorin11 Dorin11
hollygrove
"Czasami dawanie komuś drugiej szansy, jest jak dawanie komuś drugiej kuli, bo nie trafił cię za pierwszym razem.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaoutoflove outoflove

July 19 2017

hollygrove
Znasz mnie na tyle, na ile Ci pozwolę.
Reposted fromUncertainty Uncertainty viaazazel azazel
6085 fd6c
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viaazazel azazel
hollygrove
1774 bb94
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapuremindx puremindx
hollygrove
0154 3d6b
Reposted fromGIFer GIFer viapomoor pomoor
hollygrove
Reposted fromDennkost Dennkost viapuremindx puremindx
hollygrove
Myślałam, że jeśli kogoś pokocham i nic z tego nie wyjdzie, mogę tego nie przeżyć. Łatwiej jest być samemu. Bo co jeśli nauczyłeś się, że potrzebujesz miłości, a potem jej nie doświadczasz? Jeśli sprawia Ci przyjemność i na niej polegasz? Co jeśli ukształtowałeś życie według niej, a potem się sypie? Czy można coś takiego w ogóle przeżyć? Utrata miłości jest jak martwica. Jak umieranie. Z tym, że śmierć się kończy. A to? To może trwać wiecznie...
— Greys Anatomy
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaazazel azazel
hollygrove
7613 35c5 500
Reposted frombiru biru viapuremindx puremindx
hollygrove
6027 370b 500
Reposted fromoll oll viasilence89 silence89
hollygrove
4101 0d37
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaazazel azazel
hollygrove
4823 8523
Reposted fromJosette Josette viaredstripes redstripes
hollygrove
Nigdy nie błagaj o miłość, przyjaźń ani zaufanie.
— Salla Simukka – Białe jak śnieg
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaazazel azazel
hollygrove
Passion is not a job, a sport, or a hobby. It is the full force of your attention and energy that you give to whatever is right in front of you. And if you're so busy looking for this passion, you could miss opportunities that change your life. You could also miss out on a great love. Because that's what happens when you have tunnel vision, trying to find the one.
— Terri Trespicio
Reposted fromnoticeable noticeable
hollygrove
5165 4323 500
Reposted fromlittlemouse littlemouse viaSenyia Senyia

July 17 2017

hollygrove

Czasem mam problem i nikomu nic nie mówię, czasem po prostu nie chcę, lecz częściej nie umiem.

— KaWu
Reposted fromextract extract vianyaako nyaako
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl