Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2017

hollygrove
Kobiety udają orgazmy, mężczyźni udają całe związki
— pokolenie ikea
Reposted frombadgal badgal viaimpressive impressive

March 28 2017

hollygrove
hollygrove
1296 b655 500
Reposted fromNajada Najada viacytaty cytaty
8298 6ddc

caryled:

“Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. Be kind. Always.”

Reposted fromerial erial viaoktawiia oktawiia
hollygrove
2487 f239
Reposted fromLittleJack LittleJack viaoktawiia oktawiia
hollygrove
0936 e3e7 500
Reposted frompiehus piehus viapesymista pesymista
hollygrove
hollygrove
0937 1ada 500
Reposted frompiehus piehus viaimpressive impressive

March 07 2017

hollygrove
"Masz 32 lata i jesteś w życiu coraz bardziej do tyłu."
...26.
— orange is the new black
Reposted fromstrangeee strangeee viacytaty cytaty
hollygrove
(...) Wygodnie jest myśleć, że wciąż jest się do uratowania, nawet jak się już w to prawie nie wierzy.
— Julio Cortázar
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viazzuuoo zzuuoo

February 26 2017

hollygrove
I don't do reunions, but I can see why people do. They can make you feel like you haven't felt in a long time. Comfy. Familiar. Kind of like coming home. You see how people turned out. If they realized their hopes and dreams. Or if they have lost their hopes and dreams. Or maybe you see if they have found what we all should find. Brand new hopes and dreams.
— Meredith Grey
Reposted fromnadwrazliwosc nadwrazliwosc viacytaty cytaty

February 25 2017

hollygrove
Niektórzy ludzie uważają, że luksus jest przeciwieństwem biedy. Ale tak nie jest. Jest przeciwieństwem wulgarności.
— Coco Chanel
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty

February 21 2017

February 20 2017

hollygrove
Nie pytaj o konsekwencje, gdy chcesz coś zrobić, bo nigdy tego nie dostaniesz.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
hollygrove
- A o cokolwiek chodzi, niech pani nie bierze tego tak poważnie. Bardzo rzadko jakaś rzecz jest długo poważna.
Kobieta patrzyła na niego. Nie piła.
- Naprawdę. Szczególnie nocą. Noc przesadza.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
hollygrove
Najpiękniejszym miastem świata jest to, w którym czujemy się szczęśliwi.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

February 19 2017

hollygrove

"Żebym ja potrafił mówić tak, jak myślę."

— Denis Diderot
Reposted fromjanka89 janka89 viatobecontinued tobecontinued
hollygrove
drogi Wszechświecie, rzucam Ci wyzwanie.
Reposted fromawaken awaken viakalesony-dziadka kalesony-dziadka

June 22 2015

hollygrove
0316 7f5b 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl