Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

hollygrove
Znam osobę, która znaczy dla mnie wszystko, bez której nie ma nic. Bez której nie chciałabym mieć wszystkiego. Bo ta osoba jest tym wszystkim. Bez niej i tak zostałabym z niczym.
http://zbyszek-kolega-z-wojska.blogspot.com/
hollygrove
Nobody wakes up thinking, "my world will explode today. My world will change." Nobody thinks that. But sometimes it happens. Sometimes we wake up. We face our fears, we take them by the hand, and we stand there...waiting, hoping, ready, for anything. 
— Meredith Grey
Reposted fromsentymentalna sentymentalna viacytaty cytaty

May 22 2017

hollygrove
Honor to coś, co wypada z kieszeni przy pierwszej lepszej okazji, jak klucz bez breloczka.
— Żulczyk, Wzgórze Psów
Reposted fromzapachsiana zapachsiana viacyna cyna
hollygrove
1552 73e6
Reposted fromdrobnostki drobnostki viagdziejestola gdziejestola

May 20 2017

hollygrove
W zasadzie to całe życie chciałam być dziewczyną, w której łatwo się zakochać i wszyscy chcą, żeby dobrze się jej wiodło, bo przecież jest super.

May 03 2017

hollygrove
- Możesz spotkać kogoś kto do Ciebie idealnie pasuje mimo tego że jesteś w związku?
- Nie. Jeśli jesteś w Związku, nie szukasz ideału.
— Zanim się rozstaniemy (2014)
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty

April 24 2017

hollygrove
Bardzo to mi nie zależy, ile czekać mam?
Lepiej rusz tym, tak jak umiesz, zrób mi
tak jak lubię, uśnij gdy ja usnę.
— nicniepowiem
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty

April 19 2017

hollygrove
Są dni, które wydają się być szczęśliwe. Są dni, które wydają się być najgorsze na świecie. Są także dni, takie jak dzisiaj, w którym nie mam żadnych odczuć, po prostu żyje i nie wiem jak się dzisiaj czuję.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viaszydera szydera
hollygrove
Każda kobieta lubi, jak facet o nią walczy.
— Znalezione
Reposted fromdys dys viaszydera szydera
hollygrove
5344 d237
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaszydera szydera
7171 0c72
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaszydera szydera
hollygrove
Możesz mnie lubić albo nie lubić ponieważ ponad 20 lat uczyłem się jak pokochać siebie i nie mam takiej ilości czasu, aby przekonywać do tego kogoś innego.
— Daniel Franzese
Reposted fromniczegoniezaluj niczegoniezaluj viaszydera szydera
hollygrove
7260 4a9c 500
hollygrove
- Jak wam się układa?
- Trochę pod górę, ale to właściwa góra.
— Miłość 2.0
Reposted fromthinredline thinredline viakasprzak88 kasprzak88
hollygrove
"Rodzice zaszczepili we mnie przekonanie, że rzyganie swoimi uczuciami na innych to szczyt nietaktu.”
— Stephen King
Reposted fromfuuuuuuuuuu fuuuuuuuuuu viakasprzak88 kasprzak88
hollygrove

Oto paradoks straty: jak coś, czego już nie ma, tak bardzo może nam ciążyć?

— Jodi Picoult "To, co zostało"
Reposted fromBeetlebum Beetlebum viakasprzak88 kasprzak88
hollygrove
Człowiek miewa w życiu takie chwile, że lubi otaczać się przedmiotami, które przypominają smutek.
— Bolesław Prus "Kamizelka"
Reposted fromAng3ll Ang3ll viakasprzak88 kasprzak88
hollygrove
Każdy normalny człowiek potrzebuje kogoś. Potrzebujemy być blisko. Skóra potrzebuje skóry.
— J. Żulczyk

April 16 2017

hollygrove
Dream is not what you see in sleep dream is something which doesn't let you sleep.
— A.P.J.Abdul Kalam
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl