Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2017

5614 36cf
hollygrove

Od zawsze

fascynowało mnie nieumieranie z głodu.
Reposted fromEmisja Emisja
hollygrove
Jednak nadchodzi moment, kiedy trzeba iść do przodu, pomyśleć czasem o sobie, zrozumieć, że nie wszystko trwa wiecznie . 
Reposted fromsomuchhappiness somuchhappiness
hollygrove
[...] Ale jeśli chodzi o pragnienia najbardziej cierpią ci, którzy nie wiedzą czego chcą.
— "Grey's Anatomy"
hollygrove
4387 7de3
Reposted frompapercup papercup viasomuchhappiness somuchhappiness
hollygrove
6353 ce42
Reposted fromsomuchhappiness somuchhappiness
hollygrove
7903 4d7a
Reposted fromsomuchhappiness somuchhappiness
hollygrove
8299 9c3b
Reposted fromsomuchhappiness somuchhappiness
hollygrove
Trzeba wszystko uporządkować. Musisz się zdecydować, czego chcesz się trzymać. Musisz wiedzieć, co trwa, a co przeminęło. I czasami ustalić, czego nigdy nie było. I musisz sobie pewne rzeczy odpuścić.
— Lois Lowry
Reposted fromsomuchhappiness somuchhappiness
hollygrove
Trzeba wszystko uporządkować. Musisz się zdecydować, czego chcesz się trzymać. Musisz wiedzieć, co trwa, a co przeminęło. I czasami ustalić, czego nigdy nie było. I musisz sobie pewne rzeczy odpuścić.
— Lois Lowry
Reposted fromsomuchhappiness somuchhappiness
hollygrove
Wiem, że jak każda kobieta, mam więcej siły niż na to wygląda.
— E. Peron
Reposted fromsomuchhappiness somuchhappiness
hollygrove
6116 5e09
śmieszne, kurwa. 
Reposted fromsomuchhappiness somuchhappiness
hollygrove
Nie ma nic bardziej przygnębiającego dla człowieka niż przywyknąć do bycia niekochanym, wziąć to za stan naturalny, oczywisty, za regułę, potwierdzaną czasem wyjątkami.
— W, Kuczok
Reposted fromsomuchhappiness somuchhappiness
hollygrove
And I find it kinda funny, I find it kinda sad
That dreams in which I'm dying are the best I've ever had. 
I find it hard to tell you, I find it hard to take
— Gary Jules
hollygrove
4973 b0d4 500
Reposted fromsomuchhappiness somuchhappiness
hollygrove
Szanuj siebie na tyle, by odejść od wszystkiego co Ci nie służy, co Cię nie rozwija i co nie daje Ci prawdziwego szczęścia
Reposted fromsomuchhappiness somuchhappiness
hollygrove
Jes­tem jeszcze za­kocha­na resztka­mi bezsensownej miłości i jest mi tak cho­ler­nie smut­no te­raz, że chcę to ko­muś powiedzieć. To mu­si być ktoś zu­pełnie ob­cy, kto nie może mnie zranić. 
— Janusz Leon Wiśniewski - "Samotność w sieci"
hollygrove
Jeśli zostałeś brutalnie złamany, ale wciąż masz odwagę, by być łagodnym dla innych, zasługujesz na miłość głębszą niż sam ocean.
— Nikita Gill
Reposted frommefir mefir via12czerwca 12czerwca
hollygrove
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova via12czerwca 12czerwca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl